BTG_SLOVAKIA_logo-zlate

BTG SLOVAKIA TRADIČNÁ EPC SPOLOČNOSŤ

Sme tradičná, moderná a dynamická inžiniersko-kontraktačná spoločnosť s medzinárodným dosahom v oblasti energetiky.

Našimi hlavnými činnosťami sú dodávky elektrární a teplární na kľúč (na uhlie, biomasu, či ako kombinované paro-plynové cykly) založené na návrhu najvhodnejších riešení, profesionálnej realizácii, dlhoročných skúsenostiach pri uvádzaní do prevádzky a kvalitnom zákazníckom servise.

KTO SME